Wednesday, 24 November 2010

Homeopati botar kolera

Mer och mer börjar homeopati som medicin ta sig in i det Svenska samhället. Det marknadsförs som ett kemiskt befriat alternativ mot de vanliga medicinerna som Läkemedelsindustrin förespråkar.

Jag såg ikväll ett tweet som ledde mig till ett inlägg om Homeopati.

Blev nyfiken så jag klickade vidare på den länken på sagda sida som leder till Homeopatifrämjandet. Började så smått med att läsa om grundaren till Homeopati och de första paragraferna kan man till viss del förstå Samuel Hahnemanns synpunkt att dåtidens, sent 1700tal, var hemskt med sina

”våldsamma åderlåtningarna, missbruket av laxering, mot kvicksilversublimat, blyplåster och -salvor, och inte minst mot att patienterna fick för starka och för många mediciner på en gång”.

Men detta var på 1700 talet. Modern medicin har ju kommit en bit på vägen, kan man konstatera. Så vad är då homeopati? Enligt Hahnemanns själv; "lika bör botas med lika".

"Detta innebar att han botade sjukdom med medel som, i outspädd form, själva kunde orsaka liknande tillstånd. Hahnemann gav medlen i oerhört svag dos och endast ett i taget. Den sjukes egna läkande krafter väcktes då till liv."

Eftersom jag har genom mitt skeptiska sökande kommit i kontakt med begreppet Homeopati innan så har jag lite kolla på vad det är. Dessutom har jag även lyssnat på James Randi på en föreläsning i Göteborg, där jag bevittnade hur han överdoserade sig på Homeopatiskt sömnmedicin men utan större problem (karln är ju ändå över 80bast) kunde efter 2h+ åka hem till hotellet igen.

Så när texten på Homeopatifrämjandet fortsatte med:

“Europa drabbades av en koleraepidemi under detta decennium. Det gav Hahnemann ett osökt tillfälle att demonstrera den homeopatiska behandlingens överlägsenhet (huvudmedlet var Camphora) gentemot den allopatiska. Bland de kolerapatienter som behandlades homeopatiskt var det mycket få som avled.”

Då blev jag lite fundersam. Hur väl utfördes medicinska tester på tidigt 1800tal? Inget som skulle hålla idag i alla fall. Inga bevis ges från citatet, man antas att ta detta som sanning. Så jag Googlade ” homeopathy vs cholera epidemic europe nintenth century” och fann en sida med massor av text. Kunde först inte avgöra om den var för eller emot Homeopati, men fortsatte att läsa. För dig som inte vill läsa en vägg av massor text, hoppar jag till slutet där det står:

” From the homeopathic point of view Arsenic should be the first choice to use in Asiatic cholera according to the Law of similar.”

Jaha. Arsenik skulle alltså bota kolera, enligt Hahnmann...? Texten fortsätter:

” As the knowledge of Cholera Asiatica as a disease increased and the progress in medical sciences advanced, homeopathic treatment has not shown itself to be of any advantage in dealing with this problem. After the initial good results in handling cholera victims, the scales of history moved against homeopathy.”

BUSTED!

Fortsatte leta info och fann homeopati på engelska wikipedia. Den som skrev den artikel hade inte mycket över för ämnet. Bl.a. tas det upp medicinen mot förkylning som heter Oscillococcinum. Tydligen används en utspädd anklevermolekyl i denna ”medicin”. Närmare bestämt 10−400 gånger späds denna ut (alltså 0,00000…. 400st nollor framför 10) och texten fortsätter med att berätta att en molekyl i hela universum skulle spädas ut lika mycket som denna anklevermolekyl, så skulle det krävas 10320 fler universum. Det sätter hela saken i perspektiv, inte sant.

Så fall inte offer för detta förlegade och overksamma VATTEN som paketeras snyggt och lovar mycket men gör INGET. Allt som sker är placeboeffekten och vet du inte vad det är så tycker jag du ska googla. ^___^


-Be real. Be skeptic!

xxoo
Uppdatering 2011-01-05