Sunday, 7 March 2010

Dicrocoelium lanceolatum

Det finns en liten mikrobisk varelse som har en intressant livscykel och som omvandlar en myra till en ZOMBIE MYRA. Dessa småttingar kallas på engelska för ”Lancet Fluke” och cykeln fungerar så här;
I vuxet stadium, inuti ett däggdjur som t.ex. ett får, förökar de sig genom para sig och utsöndra ägg. Dessa ägg sprids med i däggdjurets avföring som vanligtvis hamnar i gräs. Där får sniglar i sig dessa ägg genom sin diet och utvecklingen börjar. Denna lilla Lancet Fluke utvecklas i tre olika stadier, men uppnår inte full vuxenhet förrän den åter igen finns i ett däggdjur. Så med hjälp av snigelns slem kapslas de in i slemkulor som myror finner väldigt attraktivt att äta. Väl inne i myrans magsystem lyckas sedan en av dessa ta sig upp till myrans hjärna och tar över. Nu vill myran klättra längst upp på ett grässtrå i hopp om att hitta ett förbipasserande betande får som tillsammans med gräset även sväljer zombiemyran.

Livscykeln är nu fullbordad.

Vad finns det i vårt mänskliga samhälle som fungerar som en Lancet Fluke? Vad omvandlar oss från självständiga, fritänkande individer till zombiemänniskor som villigt dör för någon idé som tagit över vår hjärna?
Dan Dennet gör en intressant liknelse i sin TED-föreläsning från 2007, där historien om zombiemyran skapar intressanta tankegångar.

1 comment:

Alkanen said...

Det finns en kattparasit som vissa forskare tror påverkar människor lite sådär. Vi blir inte zombies av dem, men vårt beteende ändras så att parasiten lättare sprids.